2019

« Ves enrere

Carlos Sabater Piqueres

Carlos Sabater Piqueres

https://scholar.google.es/citations?user=dqZA8XMAAAAJ&hl=en

ORCID

carlos.sabater@ua.es

Afiliació: Universitat d'Alacant

Camps o árees d’investigació Electrònica atòmica i molecular, materials bidimensionals, aïllants topològics, dinàmica molecular, DFT, transport electrònic

Actualment em trobe en la Universitat d'Alacant com a investigador distingit gràcies al Pla GenT del la Generalitat Valenciana. A la fi de l'any 2018, i quasi després de dos anys a Israel, on vaig realitzar la meua segona estada postdoctoral en el prestigiós Weizmann Institute of Science. Centre que ha sigut valorat com el primer centre d'investigació no estatunidenca i el dècim a nivell mundial. En aquesta segona estada postdoctoral em vaig especialitzar en electrònica molecular i espintrònica. La meua primera estada postdoctoral va ser de 3 anys en la Universitat de Leiden en el prestigiós laboratori del premi Nobel Kamerlingh Onnes, on em vaig consagrar com un referent en la mesura del transport electrònic de contactes atòmics, molècules i materials bidimensionals, tant en condicions ambiente com enlaire buit i criogenia. En data de hui els meus éxits com a investigador es basen en la publicació de diferents articles en revistes internacionals, dels quals la majoria d'ells estan publicats en revistes de primer quartil i alt factor d'impacte. A més he publicat un capítol en el llibre titulat "Recent advances within the field of materials science in Spain". Un altre éxit a destacar en la meua carrera científica és la producció d'una patent per a la seqüenciació d'ADN mitjançant transport electrònic a través d'un gap de grafé. Patent que es troba baix el títol de "Method of preparing two-dimensional electrically conductive material having atomically sharp supported edges". No sols els meues contribucions s'han basat en publicacions i patents, sinó que a més em sent afortunat ja que durant el meu primer postdoc vaig poder tutelar un total de 10 estudiants, sent, 3 estudiants de grau, 4 estudiants de màster amb les seues respectives tesis de màster i 3 estudiants de doctorat.
 
L'any 2013, vaig obtindre el títol de doctor internacional en nanociència i nanotecnologia per la Universitat d'Alacant, amb la supervisió del Dr. Carlos Untiedt i la Dra. María Jose Caturla. Realitzant baix la seua tutela una tesi doctoral teòric-experimental, titulada: Theoretical and experimental study of the electronic transport and strucuture in atomic sized contacts. Tesi qualificada Cum laude per un comité internacional.
 
Com a complement al meu currículum durant el període comprés entre la fi de la meua llicenciatura en física i el doctorat, treballe en el sector privat. primer en AIDICO, empresa en la qual investigue propietats mecànic-hidràuliques en pedra natural i on arribe a ser responsable de laboratori. després treballe en Visemar on ocupe la posició de director d'I+D.