2019

« Ves enrere

Marta Morales Vidal

Marta Morales Vidal

https://blogs.ua.es/martamorales

ResearchID

ORCID

marta.morales@ua.es

Afiliació: Institut I.U. Física Aplicada a les Ciències y les Tecnologies Universitat d'Alacant

Camps o árees d’investigació Óptica , Lásers , Sensors , Guies d'onda , Sistemes Hologràfics

Marta Morales va cursar en la Universitat d'Alacant els estudis de Diplomatura d'Òptica i Optometria i els corresponents a dos màsters: a) Màster Interuniversitari d'Optometria Avançada i Ciències de la Visió i b) Màster Interuniversitari de Nanociència i Nanotecnologia Molecular. Finalitzats els seus estudis, va obtindre una ajuda predoctoral FPI per al desenvolupament de la Tesi Doctoral titulada "High performance thin films organic lasers for sensing applications".
 
Cal destacar la vinculació de la investigadora amb altres grups de referència Internacional, com el grup de Reconegut Prestigi Internacional "Organic Semiconductor Centre" de la Universitat de St Andrews (Escòcia) i el grup "Nakamura Group" (el Japó). Aquestes col·laboracions han donat lloc a diversos articles científics en les revistes d'alt impacte "Nature Communications" i "Advanced Optical Materials", així com també, al registre d'una patent Internacional. Després dels seus estudis de doctorat, va gaudir d'un contracte Postdoctoral (finançat de manera conjunta per la Junta de Castella i Lleó - Fons Europeu de Desenvolupament Regional) en el grup de referència Internacional "Aplicacions Laser i Fotònica (ALF-USAL)".
 
Des de gener de 2019 forma part del grup d'Investigació de "Holografia i Processament Òptic" i de l'Institut Universitari de Física Aplicada a les Ciències i les Tecnologies de la Universitat d'Alacant, des d'on dirigeix un Projecte d'Investigació finançat per la Generalitat Valenciana (Pla GenT).
 
Les línies d'investigació en les quals ha treballat han estat relacionades amb Tecnologies Làser, des d'una perspectiva experimental i duta a terme en diferents Laboratoris d'Òptica. Entre aquestes línies d'investigació cal destacar: 1) Estudi de materials orgànics com a mitjans actius per a emissió làser i l'aplicació de làsers DFBs com a sensors i biosensores; 2) Inscripció de dispositius fotònics tipus guies d'ones a l'interior de cristalls transparents i caracterització espaciotemporal de polsos de femtosegon mitjançant mètodes basats en interferometria espectral; 3) Optimització de sistemes hologràfics basats en fotopolímers mediambientalment compatibles per a diferents aplicacions.