2019

« Ves enrere

Ricardo Mir Moreno

Ricardo Mir Moreno

ORCID

rimimo@upv.es

Afiliació: Universitat Politècnica de València

Camps o árees d’investigació Biotecnologia vegetal, edició genética, androgénesis, biologia del polen

Vaig obtindre el títol d'Enginyer Agrònom (especialització en biotecnologia) a la Universitat Politècnica de València a setembre del 2006. Durant la meua època d'estudiant vaig tindre l'oportunitat de treballar als laboratoris del Dr. Ramón Serrano (IBMCP, UPV-CSIC) i la Dra. Elke Dittmann (Humboldt Universität zu Berlin). Després, vaig obtindre el meu doctorat en biotecnologia de plantes al laboratori del Dr. José León (IBMCP, UPV-CSIC). Al meu doctorat vaig estudiar els mecanismes moleculars que uneixen processos de resposta a estrés i processos de desenvolupament, específicament la floració, en la planta model Arabidopsis thaliana. Una vegada finalitzats els meus estudis doctorals, vaig obtindre un contracte d'investigació per a treballar a la Universitat de Califòrnia Riverside (UCR), on vaig agafar experiència en tècniques de biologia cel·lular als laboratoris del Dr. Venu Reddy y la Dra. Carolyn Rasmussen. Durant els quatre anys de la meua estada postdoctoral vaig estudiar aspectes bàsics del comportament de les plantes des d'un punt de vista cel·lular. Primer, vaig estudiar com les plantes mantenen cèl·lules mare indiferenciades a partir de les quals produeixen els diferents òrgans i teixits de la part aèria. Més endavant, el meu interés es va centrar en l'arrel de la planta, i vaig estudiar com les cèl·lules de les arrels controlen el seu pla de divisió durant la mitosi. Una vegada vaig acabar el meu treball postdoctoral, vaig tindre l'oportunitat de treballar com a investigador associat d'innovació de pymes (programa Horizon 2020, Unió europea) a Iden Biotechnology (Navarra, Espanya). Finalment a gener del 2019 em vaig incorporar al laboratori del Dr. Seguí (Universitat politècnica de València) gràcies al programa CDEIGENT.

El meu interés a hores d'ara és comprendre el mecanisme bàsic de l'androgènesi, un fenomen que resulta en l'obtenció de plantes doble haploides a partir de pol·len immadur o micròspores. Entre d'altres, la senyalització hormonal, la deposició de cal·losa i la senyalització per calci, són els principals processos reguladors de l'androgènesi en el que estic interessat. A més a més, faig ús de la ferramenta biotecnològica CRISPR-Cas9 per a editar gens responsables de la segregació cromosòmica, la qual cosa pot ser útil per a l'obtenció d'organismes doble haploides de manera independent de l'androgènesi.

Persones associades al projecte com a personal tècnic de suport: 1