2020

Laura Molina Bueno

Laura Molina Bueno

ResearchID

ORCID

Laura.Molina@ific.uv.es

Afiliació: Instituto de Física Corpuscular (IFIC), CSIC-Universitat de València

Camps o árees d’investigació Física experimental d'astropartícules: física de neutrins i sectors foscos

La meua recerca es centra en física experimental d'astropartícules. Després d'estudiar la carrera de física i el màster en la Universitat de València (2005-2011), vaig realitzar els meus estudis de doctorat a la Universitat de Granada (Espanya, 2015.09.25). La meua tesi es basa en l'estudi de la composició química i models hadrónics de raigs còsmics d'ultra alta energia, dins de la col·laboració Pierre Auger.
 
A l'acabar el meu doctorat, vaig decidir explorar altres àrees canviant a física de neutrins i R+D en detectors de partícules. He sigut investigadora post-doctoral a l'ETH de Zürich (amb base al CERN, Suïssa) entre 2016 i 2019. Durant els dos primers anys vaig participar en la construcció i operació del primer prototip a gran escala d'una càmera de deriva d'argó líquid de doble fase, una tecnologia prototip desenvolupada per a l'experiment DUNE (de les seues sigles en anglès, Deep Underground Neutrino Experiment). Serà un experiment polivalent amb l'objectiu principal de mesurar les oscil·lacions de neutrins / antineutrins muònics a electrònics estudiant els principals paràmetres que governen l'oscil·lació, desintegracions de nuclis i mesures del flux de neutrins provinents de supernoves. Entre aquests aspectes, la mesura d'un dels paràmetres que governa l'oscil·lació pot portar a la descoberta de la violació de la conjugació de càrrega en el sector leptònic, donant idea a l'origen de la asimetria entre matèria i antimatèria de l'univers.
 
Al setembre de 2019, vaig guanyar un projecte Ambizione (SNSF, Suïssa) i em vaig traslladar a Zürich (associada a l'ETH Zürich) per treballar en l'experiment NA64 al CERN. Aquest experiment tracta de resoldre una de les grans preguntes de la física de partícules, l'origen de la matèria fosca. Una possibilitat fascinant és l'existència de portals entre el sector fosc i la matèria ordinària. A part de la gravetat, pot existir una nova força molt lleugera que hi ha la interacció entre el sector fosc i la matèria estàndard. NA64 és un experiment de blanc fix buscant aquesta física de sectors foscos en el rang d'energia entre el MeV i el GeV. L'experiment va ser aprovat el 2016 i ha estat prenent dades fins a la parada de l'accelerador de CERN el 2018, i tornarà a prendre dades en 2021.
 
Des de desembre de 2020, estic de tornada a l'IFIC (València) amb un contracte CDEIGENT de la Generalitat Valenciana per a continuar treballant en R + D per a càmeres de deriva de gasos nobles dins de l'experiment DUNE.

Persones associades al projecte com a personal tècnic de suport: 1