2019

« Ves enrere

Raúl Pérez Ruiz

Raúl Pérez Ruiz

https://purecat.blogs.upv.es/

ORCID

raupreru@qim.upv.es

Afiliació: Universitat Politècnica de València (UPV)

Camps o árees d’investigació Fotoquímica , Fotocatálisi Orgànica , Fotosíntesi Artificial , Interacció Fármac-Proteïnes

Raúl Pérez Ruiz es va llicenciar en Químiques (2001) en la Universitat de València i en 2006 va obtindre el seu doctorat amb honors (Doctorat Europeu) baix la supervisió del Prof. Miguel A. Miranda Alonso en la Universitat Politècnica de València (UPV), gràcies a una beca FPI del ministeri espanyol. Durant el seu doctorat va realitzar dues estades a l'estranger, Universitat de Colònia (UC), Alemanya (Prof. Axel G. Griesbeck) i Universitat d'Amsterdam (UA), Holanda (Prof. Luisa de Cua). Des de 09/2006 a 02/2007 el Dr. Pérez-Ruiz va estar contractat pel Dr. Thanasis Gimisis en la Universitat d'Atenes, Grècia com a post-doctorat. Després d'aquest període, va ser premiat amb la prestigiosa beca de la Fundació Alexander von Humboldt com a investigador postdoctoral en el grup del Prof. Axel G. Griesbeck (06/2007-11/2008) en la UC. Al desembre 2008, es va reincorporar al departament de Química de la UPV en el grup d'investigació de la Prof. M. Consuelo Jiménez Molero on va estar 5 anys i mig primer amb una beca de la Fundació CajaMurcia (12/2008-04/2011) i després contractat amb el programa Juan de la Cierva (05/2011-04/2014). Al juliol del 2014, es va traslladar a la Universitat de Regensburg (UR), Alemanya per a prosseguir la seua carrera científica amb un contracte Marie Curie finançat pel marc europeu FP7. El projecte d'investigació va ser desenvolupat juntament amb el Prof. Axel Jacobi von Wangelin finalitzant el mateix al juny del 2016. Després d'un breu període contractat com a investigador postdoctoral en la UPV (07/2016-02/2017), el Dr. Pérez-Ruiz va obtindre un contracte com a investigador titular (Programa d'Atracció de Talent, Comunitat de Madrid) en la Unitat de Processos Fotoactivados de l'Institut Imdea-Energia (03/2017-12/2018).
 
Des de 2019, el Dr. Pérez-Ruiz és Investigador Distingit en el Departament de Química de la UPV gràcies al Programa GenT (CIDEGENT) finançat pel Govern de la Comunitat Valenciana.
 
La seua trajectòria científica s'ha centrat en l'estudi de processos fotoquímics i espectroscòpia molecular per a la seua aplicació tant en el camp de la síntesi orgànica com en la biologia. És co-autor de més de 45 articles en revistes SCI, amb una patent internacional i ha assistit a més de 50 congressos nacionals/internacionals. Ha participat en 14 projectes d'investigació, sent IP en 6 d'ells. És co-director d'una Tesi Doctoral i una Tesina de Màster. Posseeix 3 Certificats de l'ANECA (Professor Contractat Doctor, Professor Ajudant Doctor *and Professor d'Universitat Privada) i 1 de l'AEI (Programa I3).

Persones associades al projecte com a personal investigador de caràcter predoctoral: 1