2019

Reyes Calvo

Reyes Calvo

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/calvo-urbina-maria-reyes/90361

ResearchID

ORCID

Reyes.calvo@ua.es

Afiliació: Universidad de Alicante

Camps o árees d’investigació Física de la Materia Condensada , Física de materials

Em vaig incorporar a la Universitat d'Alacant 2019, on el meu treball de recerca es centra en la intersecció entre les propietats elèctriques, magnètiques i optiques de materials i sistemes on els efectes quàntics es posen de rellevància (materials quàntics), per exemple, en els anomenats materials topològics. En els últims anys, m'he interessat per aquesta mena de propietats en materials de van der Waals, en els quals pot separar-se fàcilment una única capa d'àtoms. Aquestes capes poden després apilar-se en estructures on emergeixen noves propietats fruit de la interacció dels diferents materials que les componen.
 
Prèviament a la meua incorporació en la UA, vaig tindre un contracte com Ikerbasque Fellow en Nanogune, Sant Sebastià (2015-2019). Anteriorment vaig fer dues estades postdoctorals, primer en el London Centre for Nanotechnology (UCL, UK, 2009-2011) amb el Dr. Cyrus Hirjibehedin, i després en la Universitat de Stanford (2011-2014) amb el Prof. David Goldhaber-Gordon, finançada gràcies a una beca postdoctoral Marie Curie de la Comissió Europea.
 
La meua activitat investigadora és finançada gràcies a convocatòries competitives regionals (pla GenT), nacionals (Reptes per a la Societat) i internacionals, entre les quals cal destacar la participació com a sòcia en un projecte FET-Open.

Persones associades al projecte com a personal investigador de caràcter predoctoral: 1