2020

Emma Torró Pastor

Emma Torró Pastor

ORCID

emma.torro@ific.uv.es

Afiliació: Institut de Física Corpuscular, CSIC – Universitat de València

Camps o árees d’investigació Física d'altes energies

Llicenciada en Física per la Universitat de València. Vaig realitzar el meu doctorat en l'IFIC, formant part de la col·laboració de l'experiment ATLES del LHC en el CERN. El tema principal de la meua tesi va ser la cerca de Física més enllà del Model Estàndard. En particular vaig realitzar diverses cerques de models de Supersimetría en escenaris poc convencionals com la violació de la paritat R. Durant aquest període també vaig participar en l'operació del detector intern de traces. En finalitzar la meua tesi en 2013 vaig continuar treballant en el IFIC en una cerca de Supersimetría que va donar lloc a un dels primers resultats publicats per l'experiment ATLES en els quals la quantitat de dades observades excedia de manera significativa a la quantitat esperada. Aquesta discrepància, que va portar una certa esperança a la comunitat d'estar en el camí de trobar nova física, va ser descartada en una anàlisi posterior amb major lluminositat analitzada (més dades). En 2015 vaig començar a treballar per a la Universitat de Washington (Seattle). Em vaig traslladar al CERN on vaig passar 5 anys dedicats a la cerca de noves partícules amb vides mitjanes llargues (Long-Lived Particles, LLPs). El meu treball des de llavors se centra en la cerca d'objectes desplaçats (vèrtexs, jets, leptons, etc.) resultants de la desintegració d'una LLP utilitzant tècniques de "Machine Learning". Durant el meu *postdoc vaig ser coordinadora del grup d'ATLES dedicat a la cerca de física "Exòtica" donant lloc a signatures no convencionals. També vaig formar part durant tot aqueix període de l'equip del Trigger i vaig ser el contacte entre el grup de cerques de física Exòtica i el grup del trigger. En 2019 em vaig unir el projecte IRIS-HEP, un institut format per múltiples institucions dels EUA per al desenvolupament de programari necessari per a fer front al repte que suposa l'increment de dades que implicarà la fase de High-Luminosity LHC (HL-LHC). Vaig participar en el desenvolupament d'un nou llenguatge d'anàlisi declarativa. Des de 2016 soc membre de la col·laboració MATHUSLA, un nou experiment proposat per a la cerca de partícules de vida mitja ultra-llarga, que serà construït en la superfície sobre l'experiment CMS per a la HL-LHC. A l'abril de 2020 em vaig incorporar a l'IFIC, on el meu projecte CIDEGENT em permet continuar la meua línia d'investigació centrada en la cerca de LLPs tant en ATLES com en MATHUSLA.

Persones associades al projecte com a personal investigador de caràcter predoctoral: 1