2020

« Ves enrere

José Francisco Zurita

José Francisco Zurita

http://ific.uv.es/~jzurita/

ORCID

jzurita@ific.uv.es

Afiliació: Instituto de Física Corpuscular (IFIC), CSIC-Universitat de València

Camps o árees d’investigació Física de Altes Energies

José Francisco Zurita arriba  a l'IFIC actualmente té  un contracte d'Investigador Distingit del Pla GenT de la Generalitat Valenciana. Després de doctorar-se en la Universitat de Buenos Aires ha realitzat estades postdoctorals en la Universitat de Zürich, en la Universitat Johannes Gutenberg (Magúncia, Alemanya) i l'lnstitut de Tecnologia de Karlsruhe (KIT, Alemanya), i arriba a l'IFIC per a incorporar-se al LHC Pheno Group.

El seu projecte es centra en la recerca de física més enllà del Model Estàndard en col·lisionadors, en particular buscant partícules "de llarga vida" (long-lived particles, LLPs), és a dir aquelles que viatgen dins del colisionador una distància macroscòpica abans de decaure. Tradicionalment la cerca de nova física es realitza incrementant l'escala d'energia que l'experiment pot testar. En vista dels resultats nuls del LHC (amb honroses excepcions), és possible que la Nova Física es manifeste a escales més baixes, però que està "amagada" en les nombroses clivelles del LHC.

El camp de les LLPs ha rebut molta atenció en els últims anys. En particular s'han proposat models teòrics que poden explicar molts dels problemes del model Estándard usant LLPS: matèria fosca, simetria material-antimatèria i la massa dels neutrins, entre altres. Atés que el LHC ha sigut dissenyat per a buscar partícules que decauen de forma instantània, aquestes cerques requereixen de tècniques sofisticades per a reconstruir decaïments desplaçats. És per això que no sols els experiments del LHC (ATLES, CMS, LHCb) estan involucrats en cerques de LLPs, sinó que també hi ha una sèrie de nous detectors proposats per a ser instal·lats en el CERN, allunyats del punt on es produeixen les col·lisions: FASER, MATHUSLA, CODEX-B, MilliQan, MoEDAL, entre altres. En particular FASER i MoEDAL han sigut aprovats per usar-se en el CERN.

El meu àrea d'investigació es centra d'una banda a considerar models de Nova Física i estudiar les seues possibles manifestacions en el LHC, en col·lisionadors futurs i en els esmentats nous detectors. Buscant dins de les "clivelles" del LHC podem trobar evidència fonamental sobre les grans preguntes de la física de partícules.