2020

« Ves enrere

Miguel Villaplana Pérez

Miguel Villaplana Pérez

https://mivipe.web.cern.ch/mivipe/

ResearchID

ORCID

Miguel.Villaplana@ific.uv.es

Afiliació: Institut de Física Corpuscular (IFIC) - Universitat de València / CSIC

Camps o árees d’investigació Física de partículas elementales, física de altas energías y computación en física de altas energías

Em vaig graduar en física en la Universitat de València en 2007 i vaig obtindre el màster en física avançada en 2008. Seguidament, vaig començar els meus estudis de doctorat en l'Institut de Física Corpuscular (IFIC) i em vaig convertir en membre del Laboratori Europeu de Física de Partícules (CERN) i de l'experiment ATLES. ATLES és un dels detectors que estudien dades procedents de l'accelerador de partícules LHC.
 
En la meua tesi vaig introduir tècniques noves per a reconstruir i identificar les propietats de quarks top quan aquests són produïts amb energies molt majors que la seua massa en repòs. Em vaig doctorar cum laude a la fi de 2013 i el meu treball va ser distingit amb el premi extraordinari de doctorat per la Universitat de València.
 
En 2014 vaig començar la meua etapa postdoctoral en la Universitat de Milà, on vaig contribuir a diferents aspectes de la física de fotons en ATLES, incloent estudis de rendiment, mesures de precisió i cerques de nova física. Vaig guanyar una beca d'investigació de l'Institut Italià de Física Nuclear (INFN) en 2016, on vaig treballar en la cerca de matèria fosca i en l'aplicació de tècniques d'intel·ligència artificial en el LHC.
 
Em vaig traslladar al CERN en 2019 contractat per la Universitat d'Alberta, on vaig repartir el meu temps entre la producció de simulacions de processos físics i la cerca d'evidència nova física exòtica com poden ser forats negres quàntics o indicis de l'existència de cordes quàntiques.
 
Des de Juliol de 2020 forme part de l'Institut de Física Corpuscular i del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear de la Universitat de València gràcies al Pla GenT. El meu projecte se centra en l'estudi de les propietats del quark top i en la cerca de nova física relacionada amb aquest quark.

Persones associades al projecte com a personal investigador de caràcter predoctoral: 1