2021

« Ves enrere

Maria A. Nohales

Maria A. Nohales

ResearchID

ORCID

manozaf@ibmcp.upv.es

Afiliació: Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP). CSIC / Universidad Politécnica de València

Camps o árees d’investigació Biologia vegetal, rellotge circadià, senyalització lumínica, xarxes moleculars, millora dels cultius

Em vaig llicenciar en Biologia per la Universitat de València (UV) el 2004, després de la qual cosa em vaig incorporar a laboratori del Dr. Carrasco al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (UV) com tesista de Màster. Amb la seua supervisió i la del Dr. Ferrando, vaig estudiar la hipusinatzió del factor de traducció eIF5A com a eina molecular per quantificar i modular el dany cel·lular induït per l'estrès abiòtic en plantes (Belda-Palazón et al., Front Plant Sci 2014).

El 2006, poc després d'obtenir la meua llicenciatura, em van concedir una beca FPI per incorporar-me als laboratoris del Dr. Flors i el Dr. Darós al IBMCP (CSIC / UPV) per a realitzar un doctorat en Biotecnologia. La meua investigació es va centrar en les interaccions planta-patogen, més concretament en les interaccions viroide-hoste en albergínia i tomaca. La meua recerca de doctorat va conduir a diversos descobriments importants, entre els quals destaca la identificació dels enzims de l'hoste implicades en la circularització dels viroides, un pas crucial en la replicació dels mateixos (Eiras et al. Arch Virol 2010; Molina-Serrano et al. RNA Biol 2012; Nohales et al. PNAS 2012; Nohales et al. J Virol 2012). Atès a l'impacte agronòmic dels viroides, els meus descobriments proporcionen un valuós coneixement per al desenvolupament d'eines biotecnològiques per al seu control.

Després del meu doctorat, vaig decidir unir-me a el laboratori del Dr. Steve Kay a la UCSD (La Jolla, EUA) per a una estada postdoctoral. El laboratori del Dr. Kay ha sigut líder en l'estudi dels ritmes circadians de les plantes i el seu impacte en trets rellevants dels cultius, com el creixement i el temps de floració. Durant la meua estada al laboratori del Dr. Kay, vaig desenvolupar diverses tècniques i projectes, que comprenien des de l'arquitectura de l'rellotge circadiari en plantes i la seva especificitat de teixit (Endo et al. Nature 2014) fins a la regulació de l'creixement intervinguda pel rellotge. El principal focus de la meua investigació ha estat sobre el component de l'rellotge Gigantea (GI), i com aquest regula la fisiologia de les plantes en ressonància amb el medi ambient. El meu treball ha descobert un paper fonamental de GI com un important modulador de múltiples processos fisiològics i de el desenvolupament en plantes, incloent el creixement fotoperiòdic (Nohales et al. Dev Cell 2019; Nohales & Kay PNAS 2019).

Recentment m'he incorporat a l'IBMCP amb un contracte de reintegració Marie Curie i al juny de 2021 començaré el meu nou lloc com a IP Junior en el marc de la "Convocatòria de subvencions per a la contractació d'investigadores i investigadors doctors d'excel·lència per desenvolupar un projecte d'I +D+i a la Comunitat Valenciana (Pla Gent - CIDEGENT 2020) ". Com a tal, desenvoluparé el meu propi grup de recerca on ens centrarem en entendre com el rellotge circadià en plantes incorpora la informació ambiental i com intersecciona amb diferents vies de senyalització per a orquestrar la fisiologia i el desenvolupament de les plantes. L'objectiu final serà aprofitar aquesta informació per millorar el rendiment dels cultius i el seu acompliment al camp.

Persones associades al projecte com a personal tècnic de suport: 1