Qué és el Pla GenT?

El Programa per al suport a persones investigadores amb talent (Pla Gent) va néixer el 2017 com una aposta decidida d'el Consell per a la recuperació, atracció i consolidació de l'talent en el sistema valencià d'investigació, desenvolupament i innovació. La seva principal finalitat és la consecució d'un nou model de creixement que gravita sobre l'excel·lència, el coneixement, la tecnologia i els sectors productius per afrontar els reptes econòmics i socials de el futur.

Amb aquest pla es pretén atreure, retenir i consolidar la cursa d'investigadores i investigadors d'excel·lència internacional en totes les àrees de coneixement perquè desenvolupin els seus projectes d'R + D + I en universitats públiques i centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Els seus objectius específics són: (1) l'elevació de l'nivell d'excel·lència de el sistema valencià d'I + D + I, (2) l'increment de la presència internacional de l'activitat investigadora valenciana i la captació de fons europeus destinats per donar suport a la recerca en les fronteres de el coneixement i (3) la retenció en el sistema valencià d'i + d + i de joves investigadors amb projecció internacional, donant suport a l'inici i desenvolupament dels seus projectes d'investigació.

El Pla Gent preveu tres ajudes:

0 investigadors GenT

0 investigadors incorporats

0 milions d'inversió en 2020

0 milions d'inversió en 2021

0 milions d'inversió en 2022

0 noves places d'excelència

0 ERC