2017

« Ves enrere

Ron Geller

Ron Geller

https://www.uv.es/viralbiology

ORCID

ron.geller@uv.es

Data de finalització: 2017

Afiliació: Institute for Integrative Systems Biology, I2SysBio (Universitat de València-CSIC)

Camps o árees d’investigació Virologia , Evolució dels virus

Vaig obtindre la meua Llicenciatura en Biopsicología (2000) cum laude en el departament de psicologia de la Universitat de Califòrnia en Santa Bàrbara (els EUA). Posteriorment vaig treballar com a assistent d'investigació en el Departament de Biologia Estructural de la Universitat de Stanford, els EUA (2000-2002) en el grup del Dr. Peter Parham, investigant l'evolució de gens immunes. Després vaig fer un doctorat en el departament de Biologia de la Universitat de Stanford sota la direcció de la Dra. Judith *Frydman (Universitat de Stanford) i el Dr. Raul Andí (Universitat de Califòrnia a San Francisco; 2002-2008). Allí, vaig investigar la interacció entre els virus d'ARN i la maquinària de plegament de proteïnes de l'hoste, demostrant que els inhibidors de la maquinària de plegat de proteïnes cel·lulars constitueixen objectius prometedors per a la teràpia antiviral que són d'ampli espectre i refractaris al desenvolupament de resistència als fàrmacs. Vaig continuar realitzant una primera estada postdoctoral en els mateixos laboratoris (2008-2011) per a ampliar els nostres estudis sobre el potencial antiviral dels inhibidors de plegament de proteïnes contra virus ARN de rellevància mèdica i investigar la influència dels factors de plegament de proteïnes en l'evolució viral. Durant aquest temps, també vaig cofundar una empresa (Avira Therapeutics, LLC) destinada a avaluar el potencial dels inhibidors de la maquinària de plegament de proteïnes cel·lulars com a dianes antivirals. Posteriorment em vaig traslladar a la Universitat de València per a fer un segon postdoctorat (2012-2015) en el grup del Dr. Rafael Sanjuan. Allí, vaig investigar els mecanismes de les taxes de mutació en els virus ARN, proporcionant el primer mesurament de la taxa de mutació del virus de la immunodeficiència humana (VIH) in vivo i informació sobre l'espectre mutacional tant del VIH com del virus de l'hepatitis C. En 2016 vaig obtindre la beca Ramón y Cajal i en 2017 vaig iniciar el meu grup d'investigació independent en l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (*I2SysBio; Universitat de València-CSIC), el grup de Biologia viral, on estem investigant la interacció de virus ARN amb l'hoste, així com les causes i conseqüències de les mutacions en els virus ARN.

Persones associades al projecte com a personal tècnic de suport: 1