2018

« Ves enrere

Christina Toft

Christina Toft

https://www.uv.es/evosysmicro

ResearchID

ORCID

christina.toft@uv.es

Data de finalització: 2019

Afiliació: I2SysBio, Universitat de València

Camps o árees d’investigació Systems Biology

CARRERA CIENTÍFICA: En 2005 vaig obtindre el meu grau (*BSc) en Biologia Computacional i Bioinformàtica per la Universitat Nacional d'Irlanda de Maynooth (Maynooth, Irlanda), obtenint dues medalles d'or (una per ser la primera de la promoció en Biologia, i la segona, pel meu treball final de carrera), que a Espanya serien equivalents al Premi Extraordinari de Llicenciatura i premi de Tesina de Llicenciatura (vaig obtindre l'equivalència a la llicenciatura de Ciències Biològiques, atorgada pel Ministeri Espanyol d'Universitats en 2019). A més d'aquests guardons, i gràcies a aquests, vaig obtindre dues beques pre-doctorals per a realitzar la meua tesi doctoral en la prestigiosa Universitat Trinity College (Dublin, Irlanda). En 2009 vaig obtindre el meu doctorat en l'Institut Smurfit de Genètica del TCD, després del qual vaig començar la meua primera estada postdoctoral en la Universitat de Uppsala (Suècia), estant implicada en el prestigiós guardó/projecte Linnaeus Grant (l'equivalent als projecte d'excel·lència Severo Ochoa d'Espanya) dotat amb 7 milions d'Euros. Després d'aquesta estada, vaig obtindre la beca postdoctoral EMBO long-term (2011-13) per a incorporar-me al Departament de Genètica de la Universitat de València (UV), després de la qual vaig obtindre el contracte postdoctoral Juan de la Cierva (2013-17) concedit pel Ministeri, en la mateixa institució. Després d'un parèntesi en la meua carrera, en 2018 vaig obtindre el present projecte SEJI (SEJI2018/046), per a investigadors Júniors excel·lents de la Generalitat Valenciana, amb el qual he establit la meua pròpia línia d'investigació titulada "Panomics and Evolutionary Systems *Microbiology" en l'Institut de Biologia Integrativa i de Sistemes (*I2Sysbio), centre mixt de la UV i el CSIC.
 
INTERESSOS I HABILITATS CIENTÍFIQUES: El meu treball té com a objectiu principal comprendre els mecanismes moleculars de la innovació biològica i la seua interacció, secundada mitjançant una aproximació teòrica i mitjançant el modelitzat d'evolució experimental. En particular, em centre en els mecanismes que poden generar complexitat biològica i que estan darrere de grans salts evolutius, com són la duplicació gènica, la hibridació i la simbiosi. Treballar tant en el costat teòric com en l'experimental, significa que puc generar hipòtesis evolutives basades en la signatura evolutiva que queda en els genomes i després provar-les en el laboratori. El meu treball de recerca m'ha donat experiència en l'anàlisi i ús de tècniques de seqüenciació de nova generació (de l'anglés NGS, next generation sequencing) (mitjançant seqüenciació de novo i reseqüenciació de DNAseq i RNAseq), anàlisi de selecció positiva, genòmica comparativa en múltiples nivells, desenvolupament de mètodes, comparació de genotip a fenotip, etc.
 
ACTIVITATS I PRODUCCIÓ: des que vaig començar la meua carrera investigadora, he participat en 24 publicacions científiques indexades, pertanyents la majoria a revistes del primer decil, i/o quartil, i sent la investigadora principal en les últimes publicacions (índex H: 14). A més he participat en 10 projectes competitius, dels quals dos grans guardons estrangers (President of Ireland Young Research award, i el Linnaeus grant, d'Irlanda i Suècia, respectivament), i un tercer projecte d'investigació excel·lent otorgat per la Generalitat Valenciana, els SEJI a investigadors júniors excel·lents (SEJI2018/046), del qual soc investigadora principal. Els resultats de la meua investigació, el programa desenvolupat i els mètodes computacionals han sigut presentats en 33 congressos / reunions, aconseguint en un d'ells el premi a la millor comunicació oral (reunió EMBO). He estat involucrada en la supervisió projectes final carrera o grau i de Màster (9); a més de ser co-directora de 3 tesis doctorals (1 defensada al gener del 2020, i les altres dues que es depositaran a final d'enguany), així com en la supervisió d'estudiants de grau. A més, he estat actuant com a revisora en articles de SCI, incloses algunes revistes Q1 (Bioinformàtica i Filogenètica i Evolució Molecular, etc.) i soc membre del Comité Editorial de Simbiosis Microbianes, i Editora de Revisió per a dues revistes Q1 (Frontiers en Ciències de la Mar i Frontiers en Microbiologia). A la fi del 2018, vaig participar en l'organització d'una reunió de divulgació científica a la Casa de Ciències del CSIC a València, sota el títol "Ciència, cítrics i cuina: una sàvia combinació".

Persones associades al projecte com a personal tècnic de suport: 1