2020

« Ves enrere

Jesús Ferrando Soria

Jesús Ferrando Soria

ResearchID

ORCID

jesus.ferrando@uv.es

Afiliació: Institut de Ciència Molecular (ICMol), Universitat de València

Camps o árees d’investigació MOFs, Química Inorgánica, Química Metallosupramolecular, Materiales Moleculares Multifuncionales

Durant la meua tesi doctoral, baix la direcció dels Profs. F. Lloret i E. Marró en l'Institut de Ciència Molecular (ICMol) vaig adquirir un gran coneixement en magnetisme molecular a través del disseny racional de MOFs magnètics i l'estudi de les seues propietats físiques, com a nous exemples de Materials Magnètics Moleculars Multifuncionals. Entre altres assoliments, vaig obtindre exemples únics de MOFs magnètics dinàmics i/o luminescents.
En 2012, vaig començar la meua etapa postdoctoral amb una breu estada (4 mesos) en "The University of Manchester" sota la supervisió del Prof. R. E. P. Winpenny. En aquest centre, vaig ampliar la meua formació en química de coordinació i vaig obtindre els meus primers assoliments en la implementació física de sistemes per al processament d'informació quàntica (*QIP) usant bits quàntics moleculars (qubits). En 2013, vaig començar el meu contracte postdoctoral (1 any) a "Texas A&M University" en el grup d'investigació del Prof. H.-C. Zhou, on vaig ampliar enormement el meu coneixement en MOFs. Durant aquest període, em vaig centrar en el desenvolupament d'una estratègia de disseny de MOFs, basada en mètodes post-sintètics, per a la síntesi de MOFs amb propietats poroses i magnètiques millorades. En 2014, vaig obtindre un contracte en el "UK National EPR Service", on vaig ser format en l'ús d'espectròmetres de EPR pulsat i de banda contínua. Després d'aquest curt període de formació, vaig començar la meua posició com a becari Marie Curie (2 anys) en el grup d'investigació del Prof. R. E. P. Winpenny. El projecte es centra en el desenvolupament d'una estratègia de síntesi modular per a obtindre arquitectures supramoleculars de qubits, de complexitat creixent, amb rellevància per al processament d'informació quàntica, i la seua caracterització física mitjançant estudis espectroscòpics. Entre altres resultats, desenvolupe una estratègia modular de síntesi de qubits moleculars per a implementar portes quàntiques universals i entramats supramoleculars de qubits moleculars d'espín electrònic amb rellevància per a QIP. 
De tornada a l'ICMol a l'abril de 2016, he començat a desenvolupar les meues pròpies línies d'investigació com a investigador postdoctoral en el grup de Química de Coordinació i "Multifunctional Porous Materials" baix l'empar de diferents programes –p. ex. Atracció de Talent VLC-Campus, Juan de la Cierva Incorporació i Júnior Leader La Caixa. La meua investigació es centra en el disseny racional de nous MOFs i el seu ús en diferents aplicacions d'interés tecnològic. Alguns dels éxits mes ressenyables que he aconseguit en diferents línies d'investigació durant aquest període es citen a continuació, i són indicatius de la meua independència intel·lectual, maduresa i lideratge científic i capacitat d'atraure fons: (i) MOFs com a reactors químics de clústers metàl·lics sub-nanométricos i complexos supramoleculars, (ii) entendre les interacciones hoste-amfitrió en MOFs, (iii) desenvolupament de mètodes post-sintètics i de processos biomimètics de reconeixement molecular en MOFs, i (iv) MOFs per a la captura de contaminants d'ecosistemes aquàtics.

Persones associades al projecte com a personal investigador de caràcter predoctoral: 1