2020

« Ves enrere

Rosa Adam Ortiz

Rosa Adam Ortiz

ORCID

roador1@itq.upv.es

Afiliació: Instituto de Tecnología Química (ITQ). Universidad Politécnica de Valencia-CSIC

Camps o árees d’investigació Ciencia y tecnologías químicas

Rosa Adam Ortiz (Llombai, 1985) es va llicenciar en Farmàcia en 2008 en la Universitat de València. En 2013 va obtenir el seu títol de doctorat en la mateixa universitat, baix la supervisió dels professors Belén Abarca i Rafael Ballesteros. Els seus estudis de doctorat, centrats al camp de la química orgànica, es van finançar amb una beca FPI de la Generalitat Valenciana i, al llarg d'aquest període, va realitzar una estada al ECPM de la Université de Strasbourg. A continuació, es va incorporar com a investigadora postdoctoral al Leibniz Institute for Catalysis (Rostock, Alemanya), al grup del professor Matthias Beller amb una beca postdoctoral de la Fundación Ramón Areces. En 2017 tornà a la Comunitat Valenciana com investigadora postdoctoral en el Institut de Tecnologia Química (ITQ, Universitat Politècnica de València – CSIC) al grup del professor Avelino Corma i el Dr Antonio Leyva. En 2018 va obtenir finançament per iniciar la seua línia de recerca independent al ITQ gràcies al programa Junior Leader Incoming postdoctoral de la Fundació La Caixa. Des de 2020 la seua línia de recerca s'ha reforçat gràcies a la concessió d'un projecte SEJI de la Generalitat Valenciana. Els seus principals interessos científics estan centrats en el desenvolupament de catalitzadors heterogenis per a dur a terme reaccions d'interès en química orgànica amb majors nivells de sostenibilitat.

Persones associades al projecte com a personal investigador de caràcter predoctoral: 1