2022

« Ves enrere

Alejandro Molina Sánchez

Alejandro Molina Sánchez

qmaterials.uv.es

ResearchID

ORCID

alejandro.molina@uv.es

Afiliació: Instituto de Ciencia de Materiales (ICMUV). Universitat de València

Camps o árees d’investigació Teoria i simulació de materials quàntics, materials 2D, física teòrica de l'estat sòlid

Alejandro Molina Sánchez és investigador Ramón y Cajal en la Universitat de València. Va obtindre el doctorat per aquesta Universitat en 2011. Va realitzar una estada post-doctoral a Luxemburg, on treballant amb el Prof. Ludger Wirtz, va investigar propietats òptiques i dinàmica ultra-ràpida de portadors en materials 2D. També va completar una estada postdoctoral en el grup del Prof. Fernández-Rossier en el Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) on va investigar materials 2D magnètics.

Actualment és el líder del grup Computational Quàntum Materials establit en l'Institut de Ciència de Materials (ICMUV) de la Universitat de València. El seu grup aplica física teòrica i computacional, en el marc de mètodes de primers principis per a estudiar propietats òptiques, magnètiques i electròniques de materials quàntics amb aplicació en computació quàntica, òptica ultra-ràpida, spintrónica i dispositius optoelectrònics. Actualment dirigeix un projecte SEJIGENT i un projecte "Generació de Coneixement" del Pla Nacional d'I+D+i 2020.

Persones associades al projecte com a personal investigador de caràcter predoctoral: 1

Persones associades al projecte com a personal tècnic de suport: 1